Základní poskytované služby
Výčet základních služeb
© Mgr. Klára Janoštíková, Agentura Selma, Mobil: + 420 773 993 359
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, žádost o poskytování  našich služeb naleznete zde:
agentura SELMA