Co je naším cílem
Výčet cílů
Co je naším cílem: Poskytovat sociální služby podle individuálních potřeb uživatelů. Pečovat o seniory, kteří chtějí zůstat ve svém domácím prostředí a nechtějí být umístěni v pobytových zařízeních. Pomáhat při rekonvalescenci po návratu ze zdravotnického zařízení (nemocnice, LDN, rehabilitační ústav) Podporovat rodinné příslušníkya další osoby, kteří pečují o své blízké. Naše služba je určena pro okruh osob: Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a  spadajích do těchto věkových kategorií:  dospělí od 55 do 64 let,      mladší senioři od 65 do 80 let,      starší senioři nad 80 let. NOVĚ jsou naše služby dostupné také pro dospělé od 27 let.
© Mgr. Klára Janoštíková, Agentura Selma, Mobil: + 420 773 993 359
agentura SELMA