O nás
Registrovaná sociální služba - Agentura Selma - Mgr. Klára Janoštíková
Veškeré   služby,      které   poskytujeme   upravuje   zákon   o   sociálních   službách   č.108/   2006   Sb.,   určuje   také kvalitu   a      podmínky   za   jakých   má   být   služba   poskytována.   Své   služby   poskytujeme   pondělí   –   neděle   od 7:00   do   16:00   hodin   (mimo   uvedenou   dobu   po   předchozí   domluvě).   Působnost   služby   je   na   celém   území Statutárního   města   Ostravy   (především   lokality   Martinov,   Třebovice,   Svinov,   Krásné   Pole,   Poruba,Plesná, Polanka nad Odrou). Činnost pečovatelské služby ukončena.
© Mgr. Klára Janoštíková, Agentura Selma
NABÍZÍME: individuální přístup - jsme schopni pracovat konceptem bazální stimulace kvalifikovaný personál -  probíhá  vzdělávání pracovníků v sociálních službách v průběhu celého roku, součástí je pravidelná  SUPERVIZE, kterou dlouhodobě zajišťuje Mgr.Jana Malásková (www.psychoterapie.cz) flexibilitu – službu poskytujeme dle vašich potřeb návaznost na další služby – zprostředkujeme dovoz  stravy, dovoz kompenzačních pomůcek až domů (např.plen), rehabilitační péče (závisí na kapacitě poskytovatele) při dlouhodobém využívání služby vybrané kompenzační pomůcky zdarma
agentura SELMA